Aktivace fascií cvičením

Aktivace fasciální energie v rámci holistického přístupu k sobě reprezentuje především práci s fasciemi formou fyzického a dechového cvičení.

Fascie jsou struktury pojivové tkáně, které obklopují  svaly a orgány. Skládají se z vláken kolagenu, elasticity a pojivové tkáně. Všechny tyto fascie jsou všude na těle a protkávají celé tělo jako pavučinová síť nebo dužina pomeranče. Vzájemně se pojí, spojují, kloužou po sobě .... a nevhodným způsobem života může dojít např. k jejich posunu, srůstu....

Stačí jeden pohyb, krok.... a  pohne se celá struktura fascií, která propojuje celé tělo. A to je důvod, proč  někdy příčina bolesti nemusí být v jejím místě, ale v místě, kde došlo např. k prolnutí fascií, a to na zcela jiném místě v těle.

Postupným prodýcháváním různých částí těla spolu s jednoduchými cvičeními postupně uvolňujeme všechny oblasti tak, abychom odstranili akutní problémy, ale zejména abychom těmto problematickým příčinám do budoucna předcházeli.